In opdracht

Opdrachtfilms zijn bijna altijd voor instellingen of bedrijven die op een of andere manier met wetenschap te maken hebben. Voor scholen of technische bedrijven. Op HD formaat, of met een kleine camera.

Ik hou van complexe zaken. En ik hou er nog meer van om die begrijpelijk te maken voor een groot publiek. Alles daaraan vind ik leuk. De research, eerst zelf doorgronden waar het om gaat, en daarbij dan veel te diep gaan. Het nadenken over de vorm, wat je wel en niet wilt laten zien. Anders bij opdrachtfilms dan bij wetenschappelijke tv programma’s, is de bedoeling die bedrijven hebben. Er is nog een partij bij betrokken. Niet alleen de maker en het gefilmde, maar de opdrachtgever. In feite is een opdrachtfilm maken elke keer opnieuw een format bedenken. In die zin is het moeilijker dan een goede film maken voor een bestaand programma. Gelukkig hou ik van complex.